Ventilasjonsrens

Rens av ventilasjonsanlegget bør utføres per 3-5 år. Etter utført rens, får du en rapport med en oversikt over utførte kontrollpunkter og anleggets tilstand tilsendt  på e-post.

Fast pris bolig-ventilasjon: kr 2750,- inkl. mva.

Ta kontakt i dag hvis har spørsmål rundt rens av ventilasjonsanlegg.

Vi har alt av utstyr til rens av

  • bolig ventilasjon / sameier / borrettslag
  • næring ventilasjon fra børster til robot
  • restauranter med tørris inkl. robot

Referanseprosjekter
Siden 2012 har vi renset

Ca. 3000 eneboliger

Over 100 sameier og borettslag

Over 40 restauranter

Skoler, barnehager og offentlige bygg

Hvorfor ventilasjonsrens

Ikke sett helse på spill for familie eller medarbeider

Ren luft i hjemmet er veldig viktig for å redusere støvallergi, astma og andre plager. Dersom anlegget ditt ikke er regelmessig renset, dannes sopp, fukt, mugg og andre helseskadelige bakterie. Disse pustes inn av hele familien og medarbeider!

Hvordan vi arbeider

Med vår rengjøringtjeneste vil du være i stand til å føle forskjellen. Vi undersøker hver del av ventilasjonssystemet, og vil diskutere eksisterende problemer og løsninger sammen med deg. Når inspeksjonen er ferdig vil vi rense systemet ved hjelp av tilpasset utstyr.

Vi fjerner alle ventiler og rengjøre dem grundig før vi tilbakestiller dem for deg. Dersom ventilasjonskanalene i ditt anlegg aldri har blitt renset før, vil vårt team kunne lage tilgang i kanaler for så å sette inn nye inspeksjonsluker i kanalnettet etter behov.

Etter produsentens retningslinjer skal vifter og viftehuset renses hvert år, varmeveksler skal renses med 3 års intervall.

Med et rent anlegg sparer du penger

Om man ikke tar en regelmessig rens av ventilasjonsanlegget reduseres effektiviteten og energibehovet økes. Ved et belegg på bare 1-2 mm reduseres luftmengden med 30-40% og strømforbruket økes med det samme.

Artikkel opprinnelig publisert på: aase-as.no/aaseservice/ventilasjonsrens/